Följ de olika stegen för att räkna fram ett pris
till din nya skräddarsydda klädsel